Program Czyste Powietrze

Z dotacji w ramach programu Czyste Powietrze mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 Dofinansowanie ma na celu umożliwienie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Szczegółowe informacje:  https://czystepowietrze.gov.pl/ lub http://nfosigw.gov.pl/

 Programy samorządowe

Miasta i gminy wspierające wszelkie działania proekologiczne przygotowują autonomiczne programy wsparcia wymiany starych  źródeł ciepła. Dotacje samorządowe są zróżnicowane kwotowo. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z Urzędem Miasta lub Urzędem Gminy właściwym dla adresu nieruchomości